Klinik for Syn og Udvikling

Optometrister med speciale i Synstræning og Neuro-Optometri

Klinik siden år 2000

Synet er meget mere end det at se skarpt

Syn og udvikling kan hjælpe når samsyn eller balance driller

SYN OG UDVIKLING GIVER FORBEDRET LIVSKVALITET

HJÆLP TIL ALT FRA ORDBLINDHED TIL SENHJERNESKADE