Neuro-optometrisk rehabilitering og genoptræning af synet

GENOPTRÆNING EFTER HJERNESKADE

Klinik for Syn og Udvikling har siden opstarten i år 2000 beskæftiget sig med at hjælpe klienter med genoptræning af deres syn efter skader og traumer.

Et stigende antal klienter med senhjerneskader træner i klinikken, nogle er henvist ( p.t. har vi samarbejde med 6 kommuner ), og andre har fundet frem til klinikken på anden måde.

Vi har erfaringer med stort set alle former for balance- og synsforstyrrelser efter skader. I vores dagligdag arbejder vi med personer, som er påvirkede / skadede i forbindelse med f.eks. hjernerystelse, epilepsi, sklerose, virus, slag, fald, hestespark, hestestyrt, cykeluheld, svulster, piskesmæld, hjerneblødninger, blodpropper og aldersrelaterede synsmæssige problemstillinger.

TRAUMER ELLER SKADER KAN PÅVIRKE :

Koncentration, skarphed, overblik, fokusering, reaktionstid, perifert syn, retningsbevidsthed, koordination, præcision, samsyn, balance, udholdenhed, hukommelse, læseevne, skarpt syn, hovedpine, genkendelse, synsfelt, orienteringsevne

SMÅ HJERNESKADER KAN FÅ STORE KONSEKVENSER

Man lærer at se i de første 2-3 leveår, man opbygger erfaringer og forfiner dem. En tredjedel af hjernen har direkte sammenhæng med vores syn og synsfærdigheder, og synet er repræsenteret i stort set alle områder af hjernen. Derfor er der ved hjernetraumer meget stor sandsynlighed for også at skade sit synssystem og dermed relaterede synområder, herunder balancen.

Man kan derefter let havne i den problemstilling, at man efter en skade kan stå uden det setup / de tidligere erfaringer, som man havde i brugen af sit syn. Hjernen har for længst slettet tidlige erfaringer, der omhandlede, hvordan man i de første leveår lærte at "se", så ressourcerne er brugt på andre opgaver. Neuron forbindelserne er for længst væk, og man står uden reel mulighed for igen selv at få sit syn til makke ret. Det er her Neuro-optometristen måske skal på banen.

De nedsatte synsfunktioner kan komme til at påvirke den, der er skadet, resten af livet, hvis vedkommende ikke guides videre. Ved korrekt guidning og et nøje tilrettelagt træningsprogram kan den skadesramte ofte hjælpes til en tilværelse med en langt større livskvalitet

I klinikken er det Thomas Kirkfeldt, der står for området Neuro-Optometri. Thomas blev i 2014 uddannet og eksamineret i Neuro-Optometri via Kraskin & Skeffington Institute. Neuro-Optometri har videnskabelig og biologisk baggrund med rødder i amerikansk Behavioral Optometry og neuro-psykologi.

Eksempel på skadestræning og test i Klinik for Syn og Udvikling


TYPISKE PROBLEMSTILLINGER

Mange af vores klienter har haft problemer i meget lang tid - måske flere år.

De er ofte voldsomt syns- og balancemæssigt invaliderede.

Specialister har ikke kunnet afdække årsager og skader.

Den skadesramte oplever ofte, at få forstår situationens alvor, da problemerne ikke er så ”synlige”.

Det at "se" er blevet meget anstrengt og kan være forbundet med smerter og stort ubehag.

Funktion og hastighed er ikke i nærheden af, hvordan det var tidligere.

Der er typisk problemer med lysfølsom og for mange kraftige og samtidige sanseinput. Det kan f.eks. være svært at handle i butikker.

En personlig samtale, øjenkontakt og at være i en forsamling kan være meget generende.

Det kan være forbundet med stort besvær at læse og bruge PC eller telefon.

Mange vil opleve, at tekster må genlæses for forståelse, og at det er svært at koncentrere sig om en given opgave i mere end ganske kort tid.

Balancemæssigt er mange så ramte, at det ikke længere er muligt at cykle, ligesom gang på trapper kan være en stor udfordring.

Svimmelhed er for mange en daglig gene, og selv små bevægelser af øjne, hoved eller krop kan være voldsomt ubehagelige.