Hovedpine kan ofte være synsrelateret

Synet er en meget hyppigere årsag til hovedpine, end mange måske er klar over. Det er meget almindeligt, at der kun er fokus på, om der ses skarpt, eller om der er brug for briller. Der er mange andre elementer i synet, der kan være medvirkende til, at man kan få hovedpine.

Vi oplever i vores daglige arbejde børn, unge og voksne, som er blevet undersøgt på kryds og tværs, og hvor årsagen til hovedpinen ikke er blevet afdækket. Det er ofte tilfældet, at man har overset, at synet har sammenhæng med hovedpinen.

KLINIKKEN HAR FOKUS PÅ:

SAMSYN - Øjnenes samarbejde. Svagheder kan her give dobbeltsyn, sløret syn, nedsat udholdenhed, træthed og koncentrationsproblemer, - især ved nærarbejde som igen kan føre til hovedpine.

ØJENBEVÆGELSER – Er øjnenes bevægelser upræcise kan det give så meget forvirring, at det fremkalder hovedpine ved nærarbejde / læsning.

FOKUSERING - Øjnenes omstilling mellem afstand og nær er normalt meget hurtig, men mange oplever, at det generende og krævende at omstille synet. Fokuseringsproblemer kan give lysfølsomhed, træthed, manglende koncentration, kort læseafstand, og også her er der stor risiko for hovedpine. Nogle må bevidst afholde sig fra at omstille synet mellem afstand og nær men må vælge enten et se på afstand eller på nær i f.eks. en undervisningssituation.

Hvis synet er årsagen til hovedpinen, er der ofte en tendens til, at hovedpinen har det med at opstå op ad dagen, efter en skoledag, efter en arbejdsdag og ved nærarbejde på f.eks. pc eller ved læsning. Et andet mønster er, at der ofte ikke er meget hovedpine om morgenen og heller ikke i ferieperioder. Nogle kan få fysiske gener i øjnene.

Ved hovedpine er det, som med meget anden smerte, kroppens signal om, at der er gang i en "opgave”, der ikke er ressourcer til. Mange har derfor oplevet, at der i pressede perioder, måske eksamensperioder, har været voldsomme problemer med hovedpine / migræne, og at det bagefter har taget meget lang tid at nå op til overfladen igen / at få det godt igen. Nogen kan blive så hårdt ramt, at de må ofre sig og i flere dage må holde sig i sengen.

EFTER HJERNESKADE KAN EN FØLGE VÆRE HOVEDPINE VED BRUG AF SYNET

Ved f.eks. piskesmæld kan nerverne være blevet skadet i sådan en grad, at det er gået ud over evnerne til at styre øjenmusklerne. Dette kan medføre problemer med udholdenhed, fokuseringsbesvær og dobbeltsyn, hvilket ofte fører til hovedpine.

Det er ofte muligt ved synstræning at reducere eller helt at fjerne hovedpine generne, men det kræver tålmodighed og en intensiv træning.

Hovedpine-ved-læsningMange må kæmpe med hovedpine ved læsning