Mange børn og voksne har koncentrationsproblemer

Vi ser meget ofte, at børn eller voksne får koncentrationsvanskeligheder, når deres syns- og sansemæssige færdigheder ikke er på plads.

Hjemme melder forældre om, at deres barn er uroligt ved læsning / lektier. Det kniber at sidde stille, og barnet har ofte svært ved at fastholde fokus på det, der arbejdes med.

I skolen melder lærerne om, at barnet sidder uroligt, forstyrrer undervisningen, ikke er i stand til at omsætte givne beskeder og ikke uden voksenhjælp kan komme i gang med de givne opgaver. Andre børn med koncentrationsproblemer bliver stille og indadvendte og må af og til tage en "mental time-out", når der ikke længere er plads til at rumme alle de input, som de mødes af.

Vi hører ofte meldinger om, at børn med koncentrationsproblemer i skolen oplever, at de må arbejde i "aleneboks", med høreværn eller friholdes for fælles opgaveløsninger for på den måde at hjælpe barnet til arbejdsro. Mange børn med koncentrationsproblemer oplever, at de bliver misforstået af deres omgivelser og opfattet som uopdragne, uregerlige unger.

På arbejdspladsen eller på studiet melder mange voksne / unge om, at de har svært ved at arbejde i åbne kontor- eller studiemiljøer med mange kolleger eller medstuderende. Ofte tager opgaver længere tid at løse, da man ofte vil opleve, at der må startes forfra på f.eks. læsestof for at opnå den ønskede forståelse. Ligeledes kan det virke forstyrrende blot det, at ens kolleger eller medstuderende er til stede med, hvad deraf følger af bevægelse, uro og lyd.

HVORDAN LØSER MAN KONCENTRATIONSPROBLEMER ?

I klinikken arbejder vi på at bedre samspillet mellem de forskellige sanser - dette kaldes sanseintegration. Ligeledes arbejdes der med at tilegne sig gode færdigheder indenfor områder som motorik, øjenbevægelser og multitasking - det at kunne have mange "bolde i luften" på én gang.

KoncentrationEmil synes, at heldagsskolen er "op ad bakke"