Sammenhængen mellem matematikproblemer og nedsatte synsfærdigheder

Børn og voksne, som har svært ved matematik, har ofte problemer med det funktionelle syn, og det bevirker, at de informationer, der når hjernen, ikke er optimale. Dobbeltsyn, sløret syn, hakkende øjenbevægelser, problemer med udholdenheden og nedsatte visuelle evner kan gøre det rigtigt svært at regne og at finde ud af matematikkens mange finurligheder.

Det kan kræve så meget energi at få synet til at fungere, at der ikke er ret meget overskud til at få matematikken til at makke ret.

Hovedregning er svært, tabeller glemmes, tal, der for længst skulle have været på plads, kan ikke huskes, logikken mangler, der laves mange dumme fejl, og plus og minus kan ombyttes.

I klinikken arbejder vi på at optimere synet for på den måde at opnå bedre signal til hjernen. Vi arbejder ligeledes med det visuelle område, da det er meget vigtigt at kunne arbejde i billeder, når det handler om matematik. Der trænes i klinikken mange øvelser, der kan give en god forståelse af tal og af, hvad det faktisk er for størrelser, man har med at gøre. Til dette benytter klinikken læringsstils materialer, som stammer fra USA.

Vores erfaringer med matematiktræning er rigtig gode. Vi er typisk i stand til at få hul på matematikken, og herefter forestår der oftest et større opsamlingsarbejde i skolen eller hjemmet for at opnå eller forstå de ting, som tidligere ikke kunne indlæres.

MatematikproblemerMange skolebørn roder rundt i tallene