Ordblindhed - Dysleksi

Ordblindhed skal helst ikke blive at mærkat / stempel for manglende færdigheder, især ikke når der kan være hjælp at hente

Det, at man får mærkatet "ordblind", er ofte en følge af den svære indlæringssituation, som et barn eller en voksen kan være i. Fælles for disse børn og voksne er, at de har store problemer med at lære at læse, og at skolen ikke har kunnet give dem den fornødne hjælp.

Vurderingen kan være nødvendig for at åbne for bevillinger / muligheder for hjælp, men skal helst ikke blive en sovepude, da det ikke vil hjælpe med at få lært at læse.

IT hjælp / IT rygsæk kan for mange være en hjælp, men løser langt fra alle de problemstillinger der er ved at være ordblind.

DER ER HJÆLP AT HENTE

Vi oplever selvfølgelig, at nogle har sværere ved at indlære end andre, men alle kan sættes op i gear med den rette vejledning. Man kan selvfølgelig have forskellige forudsætninger for, hvor højt et niveau man kan nå. Nogle vil resten af livet have besvært med at læse, andre forlader senere skolen blandt de bedste.

Det er lettest at gøre noget ved problemerne, når der ikke går det ene år efter det andet, uden at der gøres noget ved de faktiske årsager til læseproblemerne. Det behøver dog ikke altid at være afgørende for det endelige resultat.

Der er generelt alt for lidt opmærksomhed på børns manglende indlæringsfundament. Mange børn får i årevis den besked, at "det nok skal komme", indtil den dag hvor man må indse, at "det ikke kom alligevel", og det er så her, at mange vurderes "ordblinde".

OrdblindDer springes i teksten og rodes rundt i de små ord