Ordblindhed behøver ikke at vare resten af livet

Tilfældigheder gjorde, at Klinik for Syn og Udvikling fik 3 børn fra samme skole i individuel træning. Disse børn gik da i 3. og 4.kl.

DE TYPISKE TEGN VAR TIL STEDE

Børnene havde alle koncentrationsproblemer, læste langsomt og hakkende. De gættede ved læsning og søgte hjælp i billederne. De brugte finger / bogmærke ved læsning, men sprang alligevel rundt i teksten ved læsning.

Små ord blev ombyttet, bogstaver blev spejlvendt, og børnene kunne ikke læse i ret lang tid af gangen. Øjnene kløede, og det var svært at læse lille skrift. Afstanden til bogen var meget lille, og de kunne se dobbelt ved læsning. Børnene havde naturligvis ikke lyst til at læse frivilligt.

BØRNENE BLEV TESTET AF PPR

På trods af læsekurser og et stort stykke arbejde på hjemmefronten udeblev resultaterne, og skolen henviste til PPR.

PPR fandt ordblindevanskeligheder. Anbefalingen lød på at gennemføre 20 min. frilæsning hver dag, ud over at der skulle laves ekstra læsetræning med en lærer.

Der blev anbefalet børnestavning. De samme tekster skulle læses igen og igen, og læsningen skulle opdeles i mindre bidder. Da de tekster, som klassen arbejede med, var for svære, skulle de scannes ind eller oplæses for børnene, så stoffet kunne indlæres via ørerne.

PPR INFORMEREDE OM, HVAD DER KUNNE FORVENTES

Børnene kunne se frem til specialundervisning, måske resten af skoletiden. Der blev informeret om ordblinde efterskoler. Der blev uddelt folder om ordblindhed. PPR anbefalede IT hjælp, og der kunne bevilges mulighed for oplæsning af tekster ved nationale test og ekstra tid ved skolens afgangsprøve.

KLINIK FOR SYN OG UDVIKLING AFDÆKKEDE ÅRSAGERNE

Alle børnene havde ved test helt skarpt syn og fint 3D syn, men ved undersøgelserne blev der fundet balanceproblemer, svagheder ved motorik, koordination og ved retningsbevidsthed. Desuden havde de 3 børn samsynsproblemer og problemer med deres øjenbevægelser, hvilket uden tvivl var hovedårsagen til deres læseproblemer.

Læsetest kunne påvise en læsning, der var omkring 2-3 år bagud i forhold til deres alder. Ved læsning forsøgte børnene at følge linjerne ved hjælp af bevægelse af nakken, hvilket er meget typisk ved problematiske øjenbevægelser. Ved læsning af lette 1.kl. og 2.kl. tekster var resultatet en læsehastighed på mellem 20-44 ord pr. min, hvilket er på kanten af at kunne kaldes egentlig læsning.

TRÆNINGSFORLØBET GAV ET FORBLØFFENDE RESULTAT

Efter endt træning var stort set alle tidligere problemstillinger borte.

Læsetesten kunne påvise en fremgang i niveau på flere år. Læsning af tekster på enten samme eller et sværere niveau viste, at alle børn på godt 6 mdr. havde 3- eller 4-doblet deres læsehastighed. De læste nu mellem 88-123 ord pr. min, hvilket svarede til, at disse børn var meget tæt på at kunne nå at læse teksten på TV.

MERE INFO OM ORDBLINDHED

Syn og ordblindhedOptimalt syn er vigtig når der skal indlæres