Problemer med samsyn kan give dobbeltsyn og sløret syn

Øjnenes evne til at samarbejde kaldes samsyn. Basis for dette er 2 velfungerende øjne, der i alle blikretninger samtidig kan rettes præcist mod det samme punkt.

SAMSYN OG INDLÆRINGSPROBLEMER

Mange skole børn har uopdagede problemer med deres syn, herunder samsynsproblemer. Mange vil kunne svare bekræftende på, at de ser dobbelt ved f.eks. læsning. Det paradoksale er bare, at de selv tror, at det er naturligt at se sådan, og at deres forældre derfor sjældent ved, at barnet ser dobbelt.

Det siger sig selv, at tekst, der står dobbelt, ikke er let at læse, og da øjnenes samarbejde har sammenhæng med fokuseringen, kan der samtidig også være problemer med skarpheden.

Ved indlæring er barnets vigtigste "redskab" synet, og nedsat synsfunktion kan have store konsekvenser på resultaterne i skolen.

At give disse børn et velfungerende synssystem, at forbedre det værktøj, som de har stort brug for i skolen, er Syn og Udviklings hovedområde, og vi har gennem de sidste mange år hjulpet tusindvis af børn op i gear.

DOVENT ØJE OG SKELEN

Samsynsproblemer / dobbeltsyn kan være meget generende og forstyrrende, hvilket hjernen, særligt hos børn, ind imellem prøver at modvirke.

Det sker ved, at hjernen "fravælger" at bruge det ene øje. Øjet bliver "dovent", og der kan efterhånden observeres en dårligere synsskarphed på det dovne øje.

En anden "løsning" er, at hjernen vælger at ophøre med at lade øjnene følges ad. Det ene øje ser, mens det andet drejer typisk indad eller udad. Skelen kan være til stede hele tiden eller være lejlighedsvis.

I begge tilfælde er der nedsat dybdesyn eller intet dybdesyn.

3D SYN

Cirka 5 procent af verdens befolkning mangler dybdesyn og kan derfor ikke se effekten i f.eks. en 3D film. Årsagen er hos en stor del af disse personer skelen eller dovent øje.

Ca. 30 procent kan se effekten i filmen, men det vil fremkalde hovedpine, øjengener, kvalme eller ubehag. Dette kan vidne om svagheder ved synssystemet, herunder samsyn eller svagheder ved balancen.

DOBBELTSYN EFTER TRAUMER

Synet kan ligeledes være påvirket efter piskesmæld, hjernerystelse, hjerneskade, blodprop eller hjerneblødning m.m. Da hjernen og synet er tæt forbundet, er det ikke usædvanligt, at dobbeltsyn efterfølgende kan opstå. Mange vil opleve, at synet efter skaden er stærkt forringet, og tilstanden kan ind imellem være direkte invaliderende.

Når børn og voksnes synssystem bliver udsat for traume, er det ikke altid, at hjernen selv er i stand til at bringe tingene på plads igen, og her kan synstræning være vejen frem.

Vi har i klinikken hjulpet mange til igen at få et bedre syn og dermed en bedre tilværelse / livskvalitet.

Synstræning skeløjetIndaddrejning af øjne via Apertur Ruler

SamsynUdaddrejning af øjne via Vectogram