Studie og skolegang krævet mere end et skarp syn

Mange studerende kæmper dagligt med at følge med pga. ikke afdækkede synsproblemer.

I ferien mærkes der måske ikke så meget til, at synet driller, men når hverdagen kører, kan det ende med, at meget af energien bruges på at kompensere for evt. nedsatte synsfærdigheder - i stedet for på at blive skarp på indholdet i de forskellige fag. Har man nedsatte synsfærdigheder, vil man typisk kunne opleve :

Hovedpine - særligt ved nærarbejde

Øjengener opstår efter korts tids læsning

Der kan kun læses i kort tid

Læsehastigheden er langsom

Synet er svært at omstille mellem afstand og når, mellem lærer/tavle og pc/notater

Læsestedet kan mistes, der springes i linjerne

Problemer med at huske hvad der lige er læst, må genlæse for forståelse

Der kan i perioder opstå sløret syn eller efter kort tids læsning

Der kan ved læsning ses skygger / opstå dobbeltsyn

Det er nødvendigt at holde mange pauser, når der skal laves opgaver / lektier

Det, der skal indlæres, kommer bedst ind af ørerne

Det opstår meget træthed ved nærarbejde

De ovenstående problemstillinger er hverdag for en stor del af de studerende i Danmark. Det vil naturligvis også kunne ses i karaktergennemsnittet på eksamensbeviset, hvis man overhovedet når så langt.

Mange af de unge, der dropper ud af uddannelses systemet, har uopdagede synsmæssige problemstillinger.

I dag gøres der meget for at kompensere for f.eks. lav læsehastighed ved hjælp af IT-hjælp, hvilket kan være en rigtig god løsning for nogle, men for den studerende, der er ramt af et synssystem, der slet ikke er i gear, vil det være en lappeløsning, der ikke rigtigt løser de faktiske problemstillinger.

Uddannelses systemet stiller i dag store krav til de studerende og dermed også til, at synet er velfungerende.

Ud over det skarpe syn skal man også i længere tid kunne fokusere på teksten i bogen. Øjnene skal kunne bevæge sig fint langs linjerne, så man ikke mister læsestedet. Læsningen skal ikke giver give gener i form af hovedpine, øjengener, lav læsehastighed, lav udholdenhed og træthed.

Klinik for Syn op Udvikling har gennem tiden hjulpet rigtig mange unge mennesker til at kunne gennemføre skolegang eller den uddannelse, der var ved tæt på at smuldre mellem hænderne på dem.

Synet er vigtigt ved studieSkolegang og studietid krævet et optimalt syn

Studiekrav er stigendeNår krav til uddannelse stiger, stiger kravet også til synet

Synstræning med flipbrillerSynstræning med flipbrille