Man kan godt have synsproblemer, selv om man kan se skarpt

Raske øjne og et skarpt syn er kun en del af et velfungerende synssystem. Omkring 80 % af vores input fra omverden kommer via synet. Synet er en del af balancen, og en 1/3 af hjernen har direkte sammenhæng med synet.

SAMSYN

Øjnenes samarbejde kaldes samsyn. Samsynsproblemer kan give dobbeltsyn, sløret syn, nedsat udholdenhed, træthed og koncentrationproblemer især ved nærarbejde.

ØJENBEVÆGELSER

Øjnene bevæges hele tiden for at få det bedste synsmæssige input til hjernen. Det er vigtigt, at øjnenes bevægelser er præcise. I modsat fald kan det medføre langsom læsehastighed, at man bliver væk i teksten, springer i linier, at man må læse den samme tekst flere gange, og at læsningen hurtigt må opgives. Øjenbevægelser er også vigtige ved boldspil og når man skal færdes i trafikken

FOKUSERING

Øjnenes evne til at stille skarpt. En omstilling mellem afstand og nær er normalt meget hurtig, og et klart billede skal kunne opretholdes så længe det ønskes. Fokuseringsproblemer kan medføre sløret syn efter kort tids læsning, lysfølsomhed, træthed, hovedpine og manglende koncentration.

3D SYN

Evnen, der kan benyttes til bedømmelse af afstand, dybde, størrelse, placering, og som dermed gør det lettere at bevæge sig korrekt i det tredimensionale rum. Det kan f.eks. være, når man parkerer en bil, eller når man skal gribe en bold.

FIXATION

Evnen til hurtigt og præcist at rette blikket mod og undersøge en række genstande én efter én med begge øjne. Dette kan f.eks. være at flytte øjnene fra ord til ord ved læsning.

PERIFERT SYN - SYNSFELT

Evnen til at opfatte og bruge synsopfattelser, der kommer fra det ydre synsfelt. Der kan opstå synsfeltsudfald, hvilket kan medføre mange gener i dagligdagen, orienteringsevnen kan blive voldsomt påvirket.

VISUEL KONCENTRATION

Evnen til at opretholde en bestemt visuel færdighed, uden at andet griber forstyrrende ind. Det kunne være at opretholde koncentrationen, selv om der er lidt uro i skoleklassen.

VISUALISERING

Evnen til at kunne genkalde sig et billede på det " indre lærred" af noget man tidligere har set. Vigtigt når man skal stave.

SYNSSKARPHED PÅ AFSTAND OG NÆR

Evnen til at se skarpt på nær og på afstand, enten med eller uden briller eller linser.

PERCEPTION

Evnen til at undersøge, identificere og forstå de sete genstande.

SynsproblemerSynsproblemer kan ødelægge skolegang og uddannelses drømme