Synstræning

Synstræning har været praktiseret i USA i snart 100 år og har de seneste år fundet vej til Danmark. I USA er der ofte tilskud til synstræning fra sygeforsikringen. Dette gør sig desværre ikke gældende i Danmark.

Ved synstræning består arbejdet i at analysere / undersøge synssystemet og grundlaget for dette og efter behov at kunne tilbyde en individuel vejledning i træning, der kan forbedre synet. Formålet med træningen er at lære, hvordan synet kan bruges, og hvorledes øjnene kan bevæges, indstilles, omstilles og drejes på den mest hensigtsmæssige måde.

Synet står ikke alene, men er en integreret del af kroppen, så ved træningen arbejdes der på at skabe en fin overensstemmelse mellem synet og resten af kroppen. Hvis synet skal være velfungerende, er det vigtigt, at grundlaget er i orden. Ved træningen arbejdes der således også med f.eks. motorik, balance og koordination.

Ikke alle er bedst stillet med traditionelle briller eller kontaktlinser, og andre kan slet ikke hjælpes med disse løsninger. Man kan vha. synstræning / visuel stimulation tilbyde en dybdegående og effektiv løsning af mange forskellige synsproblemer. Synet er meget mere end det at kunne se skarpt, så selv om man tidligere har fået konstateret "normalt syn", kan der vise sig et helt andet billede ved en dybdegående undersøgelse.

Optimalt udbytte af synstræning opnås ved daglig målrettet arbejde med de aktuelle opgaver, der trænes i hjemmet. Træningen skal være tilrettelagt således, at man træner på det niveau, som man aktuelt befinder sig på. Det kan være en fordel at have en personlig hjælper ved træningen, og det er vigtigt under hele forløbet at få den professionelle vejledning, man har behov for.

SynstræningSynstræning kan bane vejen for bedre skolegang og uddannelse