The Power of Vision

Allan fik mod alle odds sit kørselsforbud ophævet

Allan, 38 år, var omkring årsskiftet 2015/2016 ude for et alvorligt trafikuheld. Han fik her et multitraume; herunder mange knogleskader, hjertestop, skader på lunger, nakkeskade samt skader på sit syn. Allan fik kørselsforbud, og øjenlægen meldte ud, at Allan, med de opståede synsproblemer, aldrig ville komme til at køre bil igen.

Når man har bolig på landet, 2 små børn og en fritidsaktivitet, der kræver meget kørsel, er det en meget tung besked at få.

Sidst i marts 2016 startede Allan på visuel træning, efter at Neuro-Optometrist Thomas Kirkfeldt havde vurderet hans funktionelle syn. Der var bl.a. behov for træning af fokusering, samsyn og øjenkoordination. Ligeledes var udholdenhed og læsehastighed lav. Allan kunne ikke sidde ret mange minutter foran en computer.

Thomas lavede en særlig funktionel synsfelts vurdering. Denne gav et lille håb om, at synet måske alligevel en dag kunne blive så godt, at Allan en dag igen måtte køre bil.

I juni måned havde Allan lavet en aftale med en kørelærer. Denne havde absolut intet at udsætte på Allans kørsel.

Midt i juni skulle Allan så igen til øjenlæge, og her var meldingen helt anderledes end 3 mdr. tidligere. Øjenlægen var meget overrasket, og meldingen var, at øjenlægen aldrig tidligere havde set så stor forbedring på så kort tid. Allan fik samme dag sit kørselsforbud ophævet.

Allans læsehastighed er efter træningen igen helt normal, og Allan kan igen sidde foran en PC uden gener.

Aug-2016


allan-bil

Vurdering af reaktionstid og overblik - 00:17