The Power of Vision

Emilie har flyttet sig i en langt mere positiv retning, end det var forudsagt

Emilie, der i dag er 13 år, havde en svær start på livet; for tidligt født, lille fødselsvægt og dårlig trivsel. Pædagogen i børnehaven mente ikke, at Emilie nogensinde ville blive i stand at skrive sit eget navn, og fysioterapeuterne fandt massive motoriske problemer.

I starten af 0.kl. var der noget, der tydede på, at der var massive problemer med Emilies udvikling. Hun kunne slet ikke følge med hverken motorisk, indlæringsmæssigt eller socialt. En psykolog vurderede, at Emilie lå langt under normalen og ikke ville komme til at fungere i en almindelig skole.

Visuel træning og en seriøs hjemmetræning satte Emilie så meget op ”i gear”, at billedet fuldstændig var vendt, og Emilie både udviklings- og læringsmæssigt nu var rigtig godt med.

Den oprindelig plan om start i specialklasse i 1.kl. blev dog ikke ændret, men det blev efter skolestart hurtigt klart, at Emilie var gået så meget amok i bogstaver og ord, at det eneste rigtige ville være at flytte hende tilbage til en almindelig skoleklasse.

Alle i familien kunne observere en stor udvikling, Emilie udviklede nu normal øjenkontakt, og fysioterapeuter fandt ”ikke meget at komme efter”. Skolen kunne se en stor udvikling, Emilie ville nu pludselig gerne tegne, male og læse, og sproget var meget bedre end tidligere.

Nu går Emilie 6.kl. Hun er, og vil altid være, en pige med specielle behov, men med visuel træning, når det driller lidt, og det at mor og Emilie daglig arbejder flittigt, fastholder hende stadig på det bedst mulige spor i en almindelig skoleklasse.

Familien er ikke blinde overfor, at Emilie ikke altid passer helt ind i de rammer, som skolesystemet tilbyder vores børn, men hun kan slet ikke få nok udfordringer i en specialklasse - dette er prøvet.

Et utal af test har været Emilies hverdag de sidste mange år, resultaterne har været meget svingende, og det har også været nødvendigt med et skoleskift undervejs for fortsat at støtte hende bedst muligt. I forløbet viser vurdering hos børnepsykiater ikke nogle særlige problemstillinger, faktisk er børnepsykiateren undrende over, hvorfor Emilie er henvist.

Emilie er helt sin egen, hun læser og staver i dag super fint og er testet ”ikke ordblind”. Hun ligger fint i personlige test, men kan have lidt besvær med at disponere tiden, det kan knibe lidt med at forstå det læste, og koncentrationen kan drille.

Det går generelt bedst, når Emilie får lov til at passe sit eget tempo. Hun fungerer rigtig godt hjemme, og når hun føler sig i trygge rammer.

Emilie er ikke, som mange af de andre piger i klassen, en håndboldpige, men hun er en god spejder, er god til at lave mad og er rigtig god til at spille klaver.

Hvor Emilie ville have været i dag uden visuel træning, kan man kun gisne om, men dem, der er nærmest hende, er ikke i tvivl om, at det på ingen måde ville have været på det niveau, som hun er på i dag.

Aug-2016

Emilie2

Emilie3

Emilie4