The Power of Vision

Visuel træning er en stor succes på Malling Skole

I samarbejde med Neuro-optometrist Thomas Kirkfeldt fra Billund startede Malling Skole et nyt indlæringstilbud i 2014.

Video - Træning på Malling Skole - 02:18

Thomas Kirkfeldt var gennem hele forløbet tovholder, vejleder, underviser og sparringspartner, således at personalet på Malling Skole blev "klædt på" til opgaven.

Målet var at give børn med koncentrations- / og indlæringsvanskeligheder en bedre forudsætning for indlæring. Programmet varede 5 mdr. og omhandlede træning af sansemotorik, balance, koordination og indlæringsteknikker.

Den primære indsats lå i skoletiden. 4 drenge fra 2.kl. blev dagligt i 45 min. vejledt i træning af en pædagog og en lærer fra skolen.

Børnene blev via visuel træning ”sat op i gear” for at hjælpe dem til en bedre skolegang og til bedre at kunne modtage den læring, som skolen tilbyder.

MALLING SKOLE UDVIKLINGSPROFIL FRA AUG-2014 TIL JAN-2015

mallingskole-profil

Projektet var en stor succes. Både børn, forældre og skolen kunne konstatere en forbedring af koncentration, motorik, læsning og på ikke mindst troen på sig selv hos alle børnene.

Skole har valgt at gøre træningsformen til et fast tilbud på Malling Skole – Erfaringerne har siden opstarten været så gode, at man efter sommerferien 2016 har valgt at opgradere til, at der hvert skoleår trænes 16 børn.

JUL-2016