The Power of Vision

Firmaet Sanistål i Billund havde stor succes med optimering af medarbejdere via visuel træning

Projektet medførte forøget effektivitet for firmaet og personlig gevinst hos hver enkelt medarbejder. På få måneder blev medarbejdernes overskud og præstation væsentligt forøget.

Fabrikschef Claus Hjerrild igangsatte i 2013 udviklingsprojektet Visuel Træning for 10 medarbejdere, som alle viste en stor interesse for projektet. I foråret blev der lavet indledende test, og projektet blev søsat i marts 2013.

Neuro-optometrister fra Billund, under ledelse af Thomas Kirkfeldt, fandt hos flere af Saniståls medarbejdere mange problemstillinger at gå i gang med. Flere havde problemer med dobbeltsyn, sløret syn og gener i øjnene. Derudover havde de fleste af de udvalgte medarbejdere store balanceproblemer, koncentrationsproblemer samt problemer med lav udholdenhed og træthed.

De deltagende medarbejdere kunne fortælle, at de dagligt havde problemer med overskud, energi og ”skarphed” på arbejdet. Efter en arbejdsdag var der på hjemmefronten ofte ikke meget krudt tilbage - sofaen blev flittigt brugt, og ”lunten” kunne være meget kort.

sanistaal-lars

 

sanistaal-start

Sådan så billedet ud, da medarbejderne blev testet inden træningsopstart

Træningen foregik dagligt på arbejdspladsen i et træningslokale, som Sanistål havde stillet til rådighed. Her blev der gennem 4 måneder vejledt i et træningsprogram, der havde fokus på samsyn, balance, koordination, visualisering og teknikker, der forbedrer koncentrationen. Medarbejderne brugte hver en time om dagen på projektet.

Da projektet i juni måned blev afsluttet og evalueret, var resultaterne yderst positive. Medarbejderne kunne nu berette om meget mere overskud. Svimmelhed, køresyge og hovedpine var forsvundet. De fleste problemstillinger vedrørende synet såsom dobbeltsyn, sløret syn og gener i øjnene var også væk.

Alle kunne berette om mere overskud og energi, som bevirkede, at de nu kunne overskue mere og var blevet skarpere på jobbet, så fejl lettere kunne undgås.

På hjemmefronten var der kommet gang i fritidsaktiviteter i stedet for at ligge på sofaen efter endt arbejdsdag, og mange familier kunne melde om forældre og bofæller, der nu var meget sjovere at være sammen med.

Deltagerne i projektet kunne melde om, at deres hverdag ikke længere var en arbejdsdag, hvor der ikke kunne tåles rotationer, hvor der ikke kunne ses opad, hvor der ikke mere var en konstant trykken i hovedet, og hvor det ikke længere var nødvendigt at skulle benytte en finger under teksten/stedet for at finde informationerne. Nu havde medarbejderne fået styr på tal på reoler og skærme samt fået overskud til at tåle mange input uden at blive forvirret – Dette var nogle af de problemstillinger, som medarbejderne tidligere brugte alt for meget energi på.

sanistaal-slut

Skemaet her viser et helt nyt og meget forbedret resultat efter endt træningsprogram

Fabrikschef Claus Hjerrild er imponeret over den effekt, som projektet har haft på medarbejdernes personlige område og på effektiviteten på jobbet. Sanistål har et meget veludviklet system til at måle medarbejdernes effektivitet, og fabrikschefen kunne konstatere, at der var en stigning i produktiviteten på 4-14% og en kvalitets forbedring (reduktion i fejl) på 4-26 % færre fejl registeret ift. kollegaer uden træning i samme periode